توضیحات

به تعدادی کلیپ برای صفحه اینستاگرام نیازمندیم. کلیپ ها آماده است نیازمند یک نفریم که ادیتش کنه و کوتاهش کنه. تعداد کلیپ ها ۳۰ عدد هست اگر خوش قول باشین بقیه کارهارم به شما برون سپاری میکنیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


شروین بختیاری

شروین بختیاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مینو فروزنده

مینو فروزنده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مصطفی خادمی

مصطفی خادمی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رامین عبدی

رامین عبدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سام 007

سام 007

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی خدایاری

مهدی خدایاری

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
مهدی  رستمی

مهدی رستمی

قیمت پیشنهادی: ٢۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی بیات

علی بیات

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ایمان دلاوری

ایمان دلاوری

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
افشین محمدی

افشین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
احسان شاهرخیان

احسان شاهرخیان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی برومندی براتی

علی برومندی براتی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
امیرعلی  حاتمی

امیرعلی حاتمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی اصغر شیخ

علی اصغر شیخ

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد کامیاب

محمد کامیاب

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سیاوش صفره

سیاوش صفره

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سید مشفق فاضل

سید مشفق فاضل

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
احمدرضا عمادپور

احمدرضا عمادپور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
محمد حسن  رضایی

محمد حسن رضایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
صادق رجبعلی

صادق رجبعلی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز