توضیحات

به تعدادی کلیپ برای صفحه اینستاگرام نیازمندیم. کلیپ ها آماده است نیازمند یک نفریم که ادیتش کنه و کوتاهش کنه. تعداد کلیپ ها ۳۰ عدد هست اگر خوش قول باشین بقیه کارهارم به شما برون سپاری میکنیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


شروین بختیاری

شروین بختیاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز