توضیحات

به یک نفر آقا یا خانم دقیق و نکته بین با وجدان کاری بالا جهت تست کردن یک اپلیکیشن موبایل نیازمندیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهرداد غریبی

مهرداد غریبی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد هادی رادی

محمد هادی رادی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین ازاد

حسین ازاد

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
پژمان شریفی

پژمان شریفی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فرید فرج اله زاده

فرید فرج اله زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
متین نجاری

متین نجاری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
میلاد کانتوری

میلاد کانتوری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
داروین سیف نانبوی

داروین سیف نانبوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ ماه
امیرحسین معینی

امیرحسین معینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهیار  فیضی

مهیار فیضی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محسن پورعینی

محسن پورعینی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی چروم زاده

علی چروم زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی خسرونژاد

علی خسرونژاد

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امیرحسین عرب

امیرحسین عرب

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
محمدرضا خسروی

محمدرضا خسروی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
saeed hakimi

saeed hakimi

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حامد بهاری

حامد بهاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
پارسا شفیعی یکتا

پارسا شفیعی یکتا

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
poria s

poria s

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
یونس زارعی

یونس زارعی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ هفته
امین  استثنایی

امین استثنایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
بابک اکبری

بابک اکبری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
AA A

AA A

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته