توضیحات

به یک نفر آقا یا خانم دقیق و نکته بین با وجدان کاری بالا جهت تست کردن یک اپلیکیشن موبایل نیازمندیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهرداد غریبی

مهرداد غریبی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد هادی رادی

محمد هادی رادی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز