توضیحات

به یک نفر آقا یا خانم دقیق و نکته بین با وجدان کاری بالا جهت تست کردن یک اپلیکیشن موبایل نیازمندیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهرداد غریبی

مهرداد غریبی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد هادی رادی

محمد هادی رادی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین ازاد

حسین ازاد

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
پژمان شریفی

پژمان شریفی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فرید فرج اله زاده

فرید فرج اله زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
متین نجاری

متین نجاری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
میلاد کانتوری

میلاد کانتوری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
داروین سیف نانبوی

داروین سیف نانبوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ ماه
امیرحسین معینی

امیرحسین معینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهیار  فیضی

مهیار فیضی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محسن پورعینی

محسن پورعینی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی چروم زاده

علی چروم زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته