توضیحات

به یک نفر شبکه کار نیاز داریم تا 15 تا کامپیوتر شرکت را شبکه کنه تا جابجایی اطلاعات سریعتر و راحتتر بشه

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


هیچ پیشنهادی برای این پروژه ثبت نشده است!