توضیحات

برای آموزشگاه زبان نیا به یک دیکشنری نیاز داریم برای گوشی های اندروید. لغات انگلیسی و فارسی رو خودمون آماده داریم. امکانات خاصی مد نظرمون نیست جز اینکه بشه کلمه رو هم به فارسی هم به انگلیسی سرچ کرد.

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا ولی زاد

محمدرضا ولی زاد

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
ABIR TK

ABIR TK

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمود رضا خیراتی فرد

محمود رضا خیراتی فرد

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ هفته
عرفان AL

عرفان AL

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد نوری

محمد نوری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
معید انصاری

معید انصاری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
sisna team

sisna team

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته