توضیحات

ما یک وبسایت ورد پرس داریم که نیاز به بهینه سازی داره و چند مورد هم برای بهتر شدن اوضاع وبسایت می خوایم پیاده کنیم توی وبسایت. به یک ورد پرس کار حرفه ای و سریع احتیاج داریم که خوش قول هم باشه

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا ولی زاد

محمدرضا ولی زاد

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز