توضیحات

برای یک کوچه نیاز به نگهبان شبانه داریم. اتاقک با امکانات تخت خواب بخاری و کولر و روشنایی و یک اجاق کوچک برقی. نگهبان مرد با ضامن و کارت پایان خدمت. قرارداد یکساله و عدد پیشنهادی برای یک ماه است

 
 

پیشنهاد ها


ماجد  کریمی

ماجد کریمی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امید سلیمانی

امید سلیمانی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
ارمین امیراصلانی

ارمین امیراصلانی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته