توضیحات

ایجاد یک پایگاه داده با ۱۰ فیلد که در یک ستون یعنی زیر هم قرار بگیرند. اطلاعات بیشتر بعد از هماهنگی قیمت در اختیارتون قرار میگیرد

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علیرضا صنعتی

علیرضا صنعتی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
علیرضا خاتمی دوست

علیرضا خاتمی دوست

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی دادمند

علی دادمند

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز