توضیحات

برای روزهای زوج به مدت ۱ ماه نیازمند یک آقا با موتور و کارت پایان خدمت هستیم که یک سری مدارک را در سطح شهر برامون جابجا کند

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


مصطفی  خانزاد

مصطفی خانزاد

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
میلاد طهماسبی

میلاد طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه