توضیحات

شرکت برای نوسازی وسایل چوبی که شامل ۸ عدد میز تحریر که ۲ عددشان میز مدیریتی است و ۳ عدد کتابخانه به ارتقاع ۲ متر عرض ۱۶۰ سانت و ۱۰ عدد صندلی انتظار شرکتی نیازمند رنگکاری چوب می باشد

 
 

پیشنهاد ها


سجاد حسینی

سجاد حسینی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز