توضیحات

شرکت برای نوسازی وسایل چوبی که شامل ۸ عدد میز تحریر که ۲ عددشان میز مدیریتی است و ۳ عدد کتابخانه به ارتقاع ۲ متر عرض ۱۶۰ سانت و ۱۰ عدد صندلی انتظار شرکتی نیازمند رنگکاری چوب می باشد

 
 

پیشنهاد ها


سجاد حسینی

سجاد حسینی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مارال رستمی

مارال رستمی

قیمت پیشنهادی: ٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
دانیال  بخشی

دانیال بخشی

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
قف قق

قف قق

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدی عیسی پره

مهدی عیسی پره

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
حامد عليزاده

حامد عليزاده

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته