توضیحات

سئو برای یک وبسایت ورد پرس و البته کسی که بتونه بعد از سئو بهینه سازی هم انجام بده برای وبسایت

مهارت ها

SEO
 
 

پیشنهاد ها


مهرداد غریبی

مهرداد غریبی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Afshin shahryari

Afshin shahryari

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
سپیده فخارزاده

سپیده فخارزاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
هادی حسین پور

هادی حسین پور

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه