توضیحات

نیازمند یک برنامه نویس iOS برای یک بازی که ماکاپ شده است هستیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


فرشاد دماوندی

فرشاد دماوندی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز