توضیحات

نیازمند یک برنامه نویس iOS برای یک بازی که ماکاپ شده است هستیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا پوراحمد

محمدرضا پوراحمد

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ساغر هاشمی نژاد

ساغر هاشمی نژاد

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته