توضیحات

به یک طراح وبسایت متخصص UI جهت فروشگاه اینترنتی برای وسایل شخصی نیازمندیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محسن شریفی

محسن شریفی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز