توضیحات

به یک طراح وبسایت متخصص UI جهت فروشگاه اینترنتی برای وسایل شخصی نیازمندیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


امیرحسن عبیدی

امیرحسن عبیدی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته