توضیحات

نگهداری شبکه یک شرکت برای ۱ ماه با ۲۰۰ نفر کارمند در ۳ طبقه که دارای اتاق سرور میباشد.

 
 

پیشنهاد ها


هیچ پیشنهادی برای این پروژه ثبت نشده است!