توضیحات

برنامه برای یک تعمیرگاه ماشین است که کاربران باید تمام کارهای لازم جهت تعمیرات ماشین و مراحل انجام کار و پرداخت را داشته باشند

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علی خسرونژاد

علی خسرونژاد

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
moosa mir

moosa mir

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴٠ روز