آتوسا  تیموری

آتوسا تیموری

برنامه نویس و طراح وب

(4 از 7 نظر )
 

درباره من

برنامه نویش و طراح هستم. در زمینه طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری تجربه دارم

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠