مینا    وزیری

مینا وزیری

برنامه نویس و طراح وب

(4 از 12 نظر )
 

درباره من

برنامه نویش و طراح هستم. در زمینه طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری تجربه دارم

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱٠

  در حال انجام: ۱

  انجام شده: ۶

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۱۴

  در حال انجام: ٢

  انجام شده: ۱۴