پروژه های ویژه

با کاریشه می توانید کارهایتان را به حرفه ای ها بسپارید!

نظافت ساختمان تا تعمیر ماشین آلات، تایپ و تولید محتوا تا فناوری اطلاعات. کاریشه برای شماست!

با ثبت نام در کاریشه هر ماه پروژه رایگان ثبت کنید!

ثبت پروژه جدید
1396/01/23

لزوم بخش‌بندی شرکت( بازار کار خود خلاقانه نگاه کنید) قسمت آخر

شما باید از زاویه‌ای منحصر به فرد و به طریقی متفاوت از رقبایتان به بازار نگاه کنید. این امر شما را قادر می‌سازد تا خود قوانین بازی را تعیین کنید.

1396/01/23

لزوم بخش‌بندی شرکت ( بازار کار خود را خلاقانه نگاه کنید) قسمت دوم

رویکردهای متعددی برای بخش‌بندی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال٬ می‌توان آن‌ها را به بخش‌بندی ایستا٬ بخش‌بندی پویا و بخش‌بندی فردی دسته‌بندی کرد.

1396/01/23

لزوم بخش‌بندی شرکت( بازار کار خود خلاقانه نگاه کنید) قسمت اول

بخش‌بندی٬ هنر شناسایی و تعیین دقیق فرصت‌هایی است که در بازار ظهور می‌کنند. همچنین٬ علم نگریستن به بازار بر مبنای متغیرهای جغرافیایی٬ جمعیت‌شناسی٬ روان‌شناختی و رفتاری است.